Skip to content

Coronavirus: wij hebben onze werkwijze aangepast. Lees hier onze toelichting > 

Kaylee Henkelman

Ik wilde altijd al bijzonder graag een beroep uitoefenen waarbij ik, naast juridisch inhoudelijke werkzaamheden, ook veel contact zou hebben met de mensen waar het om gaat. Door te werken bij Ruesink & Baggerman letselschade advocaten kan ik mensen juridisch verder helpen, maar ze ook ondersteunen in de vaak emotionele en zware nasleep van een ongeval.

Dat de letselschadepraktijk ook juridisch inhoudelijk bijzonder interessant is, heb ik ondervonden tijdens een stage die ik liep tijdens mijn master privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze stage kwam ik in aanraking met leerstukken als werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen op de werkvloer, sport- en spel situaties, verschillende causaliteitsvraagstukken en tal van andere aansprakelijkheidskwesties. Na ook mijn masterscriptie geschreven te hebben op het gebied van de personenschade, wist ik 100% zeker dat de letselschadepraktijk de plek voor mij is. Ik sta u dan ook graag bij in uw letselschadezaak, om een deel van de zorgen die u ervaart na een ongeval uit handen kunnen nemen.

Juridisch advies nodig?

Als slachtoffer heeft u recht op de best mogelijke zorg en begeleiding. Niet alleen medisch, ook juridisch. Bij Ruesink & Baggerman Letselschade Advocaten bent u dan aan het juiste adres voor bedrijfsongevallen.

 

Iedere woensdag gratis inloopspreekuur van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Scroll To Top