Werkwijze Ruesink &Baggerman letselschade advocaten in verband met het Coronavirus

Werkwijze Ruesink &Baggerman letselschade advocaten in verband met het Coronavirus

CORONA MAATREGELEN

Het Coronavirus verspreidt zich steeds meer, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Ook wij als Ruesink & Baggerman Letselschade advocaten hebben daarom de onderstaande maatregelen genomen. Niet alleen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om de risico’s voor onze medewerkers en u als cliënten en relaties en uw omgeving te beperken.

Maatregelen

• wij houden ons uiteraard aan de richtlijnen van de RIVM en de overheid;• wij hebben passende hygiënemaatregelen op ons kantoor genomen;• onze medewerkers werken, als dat kan, vanuit huis;• wij beperken fysieke besprekingen tot een minimum en doen deze besprekingen zoveel mogelijk telefonisch;• wij zijn telefonisch en per e-mail goed bereikbaar voor u.

Zittingen

De Rechtspraak heeft besloten de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere rechtscolleges vanaf 17 maart te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.Wij zullen u tijdig informeren of een zitting doorgang zal vinden of niet.Met deze maatregelen kunnen wij digitaal en op afstand in uw zaak blijven werken zoals u dat van ons gewend bent. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten voor u! Hebt u vragen dan kunt u ons gewoon telefonisch of per e-mail bereiken.Met vriendelijke groet,André Ruesink en Stefan Baggerman

Vragen?

Direct contact