Skip to content

Kosten

Nog steeds bestaat het misverstand dat slachtoffers hoge bedragen moeten betalen voor rechtshulp bij letselschade of dat zij een deel van de schadevergoeding moeten afstaan. De kosten van rechtsbijstand van slachtoffers van personenschade moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar). Wanneer de wederpartij – meestal een verzekeraar – uw schade moet vergoeden, dan zal de verzekeraar op grond van de wet ook de redelijke kosten van rechtsbijstand moeten voldoen.
Gratis rechtsbijstand

Slachtoffers hebben recht op vergoeding van materiële en immateriële schade (smartengeld) als de aansprakelijkheid vaststaat. Ook moeten de redelijke kosten van rechtsbijstand worden vergoed. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat onze kosten meestal volledig op de aansprakelijke partij vergoed worden.

En hoe zit dat dan wanneer de aansprakelijkheid niet (volledig) wordt erkend? Wij hebben meer dan voldoende kennis en ervaring om direct een goede inschatting te kunnen maken of het verhalen van uw letselschade kansrijk is of niet. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

Wij geven helderheid over de kosten. We willen namelijk niet dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

In het geval van een gerechtelijke procedure gelden overigens andere regels. Mocht dit in uw geval aan de orde komen, dan overleggen wij hierover tijdig met u.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als particulier komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de advocaatkosten door de overheid, ook wel een toevoeging genoemd.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan vragen wij dat voor u aan. Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen om een medisch haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Indien de aansprakelijkheid niet rond komt, bent u uitsluitend een geringe eigen bijdrage verschuldigd

Eventuele kosten van derden (zoals uittrekselkosten, griffierecht, etcetera.) vallen niet onder een toevoeging. Bij aanvang van de rechtsbijstand wordt u hierover uiteraard duidelijk door ons geïnformeerd. Meer informatie kunt u vinden op www.rvr.org

Rechtsbijstandverzekering

Veel mensen zijn ontevreden over hun rechtsbijstandsverzekeraar.

Als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak wordt behandeld, dan kunt u een beroep op de geschillenregeling doen. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde wordt gevraagd een beoordeling te geven. Dat doen wij graag voor u. Het is uw grondrecht om een advocaat naar uw eigen keus te kiezen. U bepaalt zelf welke advocaat uw belangen behartigt, niet uw verzekeraar. In veel gevallen lukt het ons om gunstige afspraken te maken over de kosten.

Juridisch advies nodig?

Als slachtoffer heeft u recht op de best mogelijke zorg en begeleiding. Niet alleen medisch, ook juridisch. Bij Ruesink & Baggerman Letselschade Advocaten bent u dan aan het juiste adres voor bedrijfsongevallen.

Iedere woensdag gratis inloopspreekuur van 16.00 uur tot 17.30 uur.

 

Let op: woensdag 17 april 2019 is er geen inloopspreekuur.

Scroll To Top