Direct contact: 055-52 25 270

Niet bij het ongeval aanwezig maar wel recht op shockschade

Situatie

In 2015 overleed een 20-jarige Franse jongedame vanwege een aanrijding met een vuilniswagen. Toen de ouders en broer van het ongeval en het overlijden hoorden reisde zij direct van Frankrijk naar Nederland. In Nederland aangekomen identificeerden zij het lichaam van hun overleden familielid.

Het zien van hun overleden familielid was uiteraard afschuwelijk. De ouders en broer werden dan ook nog dagelijkse geconfronteerd met de traumatische beelden.

Vordering shockschade

De Wet affectieschade was op die datum helaas nog niet van toepassing. Ter enige compensatie vorderden de familieleden daarom shockschade.

Iemand die door de overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm een ernstig ongeval veroorzaakt kan immers ook jegens een naaste van het slachtoffer onrechtmatig handelen. Hiervan is sprake als de naaste door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval, een zodanige hevige schok ervaart en daardoor een in de psychiatrie erkend ziektebeeld oploopt.

De aansprakelijke partij stelde echter dat niet aan alle criteria werd voldaan om voor shockschade in aanmerking te komen. Volgens de aansprakelijke partij waren de familieleden immers niet direct met het ongeval van de jongedame geconfronteerd.

De rechter ging hierin mee. Ook de rechter oordeelde dat de familieleden niet direct na het ongeval met de gevolgen van het ongeval waren geconfronteerd en wees de vordering af.

Het oordeel van het hof

Het hof oordeelt echter anders. Volgens het hof is wel aan het confrontatievereiste voldaan, ondanks dat de familieleden niet tijdens het ongeval of direct na het ongeval aanwezig waren.

Doordat de familieleden kennis hadden over de feitelijke toedracht van het ongeval en de ernstige verwondingen van de jongedame hadden waargenomen, oordeelt het hof dat moet worden aangenomen dat de familieleden zich bij het zien van hun overleden familielid een duidelijk en concreet beeld hebben kunnen vormen van de omstandigheden waaronder de jongedame is overleden en de gevolgen daarvan. De vordering wordt zodoende wel door het hof toegewezen.

Lees hier de volledige uitspraak van het hof.

Juridisch advies nodig?

Als slachtoffer heeft u recht op de best mogelijke zorg en begeleiding. Niet alleen medisch, ook juridisch. Bij Ruesink & Baggerman Letselschade Advocaten bent u dan aan het juiste adres voor bedrijfsongevallen. Iedere woensdag gratis inloopspreekuur van 16.00 uur tot 17.00 uur