Situatie van het ongeluk

Een jongetje uit groep 1 van de basisschool was tijdens de pauze met twee andere vriendjes op het schoolplein aan het spelen. Ze waren dichtbij een putdeksel aan het spelen. Op ongeveer twee meter van de putdeksel bevond zich een knikkertegel en de kinderen wilden kijken of er knikkers onder de putdeksel lagen. De twee vriendjes hielden de putdeksel vast en het jongetje keek of er knikkers lagen. Toen werd geconstateerd dat er geen knikkers lagen werd de putdeksel dichtgegooid. Bij het dichtgooien kwam de putdeksel op de rechter pink van het jongetje. Uiteindelijk moest de rechter pink hierdoor geamputeerd worden.

De ouders van het jongetje stelden de basisschool aansprakelijk. Zij stelden dat voorafgaand aan het ongeval geen adequate voorzorgsmaatregelen waren getroffen. Daarnaast zou er vlak voor en tijdens het ongeval onvoldoende toezicht zijn gehouden.

Het oordeel van de rechtbank

Voor wat betreft een verantwoorde wijze van toezicht oordeelt de rechtbank dat niet hoeft te worden verlangd dat elke gedraging van een kind direct wordt opgemerkt en zo nodig tijdig kan worden gecorrigeerd.

Van de basisschool kan ook niet worden gevergd dat zij het schoolplein zo intensief inspecteert, dat zij ook niet direct waarneembare gevaren te weten komt en dat zij met ieder denkbaar gevaar voor de leerlingen rekening houdt. De basisschool is zodoende alleen voor het ongeval aansprakelijk als de gevaarlijke situatie bij hun bekend was, of bekend had moeten zijn.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs geleverd waaruit blijkt dat de basisschool wist van het potentiële gevaar van de putdeksels op het schoolplein of dat dat gevaar voor hun kenbaar was.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank

Stefan-contact

Vragen?

Deel uw verhaal met ons. Wij kunnen u snel inzicht geven in uw juridische mogelijkheden. Gratis & vrijblijvend.

Meest gelezen