Skip to content

Coronavirus: wij hebben onze werkwijze aangepast. Lees hier onze toelichting > 

Op 28 januari 2019 werd iemand opzettelijk van het leven beroofd. De moeder en dochter van het slachtoffer vorderden affectieschade; een vorm van smartengeld voor naasten van het slachtoffer.

Vergoeding affectieschade sinds 1 januari 2019

De partner van het slachtoffer, de kinderen, de ouders, of degenen die een vergelijkbare relatie met het slachtoffer hebben, kunnen vanaf 1 januari 2019 affectieschade vorderen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel oploopt en iemand anders hiervoor aansprakelijk is. De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500,- en € 20.000,-.

Moeder en dochter vorderen affectieschade

In het strafproces vorderen de moeder en dochter van het slachtoffer ieder        € 17.500,- affectieschade van de verdachte. Gelet op het Besluit vergoeding affectieschade kunnen zij, zowel de dochter en moeder, deze schade vorderen. Het besluit geeft echter ook de mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen af te wijken, namelijk als vergoeding van affectieschade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Hebben de moeder en dochter recht op affectieschade?

De moeder en dochter hadden al enkele jaren geen contact meer met het slachtoffer. Toch wijst de rechtbank de vordering tot affectieschade toe. De rechtbank oordeelt dat tussen een kind en een ouder een onvoorwaardelijke (bloed)band bestaat en deze band maakt dat het verlies van een ouder of een kind pijn doet, ook als er geen contact is. Bovendien heeft de dochter door het overlijden ook geen mogelijkheid meer om de band met haar vader in de toekomst te herstellen. Zowel de moeder als de dochter krijgen daarom            € 17.500,- affectieschade.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank.

 

Stefan-contact

Vragen?

Deel uw verhaal met ons. Wij kunnen u snel inzicht geven in uw juridische mogelijkheden. Gratis & vrijblijvend.

Meest gelezen

Scroll To Top