Werknemer struikelt na afloop jubileumfeest; werkgever niet aansprakelijk

Op 20 september 2013 ging een werknemer naar een jubileumfeest van zijn werkgever. Het feest werd op een bepaalde evenementenlocatie gehouden en de werknemer ging er met de auto naartoe. Omdat er niet voldoende plek was op de verharde parkeerplaats voor de ingang, heeft de werknemer zijn auto geparkeerd op een daarachter gelegen onverhard terrein.

Na afloop van het feest is de werknemer ongeveer twintig meter voor zijn auto gestruikeld en ten val gekomen. Doordat er glas op de grond lag raakte de hand van de werknemer ernstig gewond.

De werknemer stelde de werkgever voor het ongeval aansprakelijk.

De rechtbank oordeelt dat de werkgever in ieder geval niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW. Om aansprakelijkheid op grond van dit wetsartikel aan te nemen moet tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden een voldoende nauw verband bestaan.

Hoewel van enig saamhorigheidsgevoel op het feest vast sprake zou zijn geweest en de werkgever daar een algemeen belang bij zou hebben, werd de aansprakelijkheid op grond van dit wetsartikel door de rechtbank niet aanwezig gehad.

De aanwezigheid op het jubileumfeest was namelijk vrijblijvend. En ook was door de werknemer niet voldoende bewezen dat hij een voorbeeldfunctie had en daarom geacht werd op het feest aanwezig te zijn.