Man springt op luchtkussen en loopt letsel op; gebrekkige zaak?

Samen met een aantal vrienden bezocht een man in de zomer van 2014 een muziekfestival. Op het festivalterrein stond ook een groot springkussen. Vanaf negen meter en vier meter hoogte kon op een groot luchtkussen worden gesprongen.

Het was de bedoeling dat de bezoekers eerst van het vier meter hoge plateau sprongen. Voor deze sprong werden aan de bezoekers instructies gegeven over hoe ze veilig konden springen. Daarna mochten de bezoekers van het negen meter hoge springplateau springen.

Op het moment dat al lucht uit het luchtkussen werd gehaald, stond een man op het negen meter hoge uitkijkplateau. Dit uitkijkplateau was met een steigerbuis op heuphoogte gescheiden van het springplateau. Op een gegeven moment stapte de man over de steigerbuis heen en sprong vanaf het springplateau op het luchtkussen. Hij viel op zijn rug en brak drie ruggenwervels.

De man stelde de organisator van het muziekfestival aansprakelijk.

De rechtbank oordeelt dat alleen het plaatsen van een steigerbuis op heuphoogte als afscheiding tussen de twee plateaus onvoldoende is. Vooral omdat sprake was van een muziekfestival met veel bezoekers waar alcohol werd gedronken en mensen waarschijnlijk in een uitgelaten stemming verkeerden.

Dat er wel zogenoemde sfeerbeheerders waren om te controleren dat alles goed verliep, doet daar volgens de rechtbank niets aan af. Vooral niet, omdat uit getuigenverklaringen blijkt dat voordat de man sprong ook nog iemand anders van het springplateau was gesprongen.

Daarnaast kon het uitkijkplateau van negen meter hoog ook via een andere toegangstrap worden bereikt. Bij de toegangstrap was geen toezicht aanwezig. Omdat vervolgens gemakkelijk over de steigerbuis kon worden gestapt, konden mensen zodoende van het negen meter hoge plateau springen zonder de oefensprong vanaf vier meter te hebben gehad.

Desondanks hoeft de organisator niet alle schade te vergoeden. Volgens de rechtbank is ook sprake van eigen schuld van de man die sprong. Voor de man was het namelijk bekend dat hij niet zonder meer vrije toegang had tot het springplateau, omdat dit plateau was afgescheiden met een steigerbuis. Ook was de man zich bewust van de aanwezigheid van een sfeerbeheerder en zijn taak om toezicht te houden. Ondanks dat, koos de man er voor om de sfeerbeheerder te negeren en te gaan springen.

Omdat het zonder toestemming over de steigerbuis stappen in grote mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, acht de rechtbank het redelijk om de vergoedingsplicht van de organisator te verminderen tot 50% van de schade.